Kết hợp hệ thống làm mát, sưởi ấm và hệ thống điện